Download app’en fra AppStore på både Apple og Android, tryk på billedet eller se mere her sos-addison.dk

Download app’en fra AppStore på både Apple og Android., tryk på billedet eller se mere her sos-addison.dk

Foreningens medlemsblad.
Alle udgivne medlemsblade er tilgængelige for
medlemmer her.

 

 

Addison Foreningen i Danmark er blevet partner i AdrenalNET, en europæisk digital platform med al information om binyresygdomme. Se adrenals.eu.

Det europæiske krisekort er sendt til
foreningens medlemmer og landets sygehuse. 
Hospitalerne kan rekvirere ekstra kort 
her.

I samarbejde med AdrenalNet har Addison Foreningen i Danmark fået lavet nogle animationsfilm om, hvad en addisonkrise er, hvordan man bruger SoluCortef og hvad man som pårørende skal gøre. Se dem her.


Det er med stolthed, vi kan præsentere foreningens info bog, læs mere her.


  Se vores flotte posters her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningen har oprettet en Facebook
gruppe for medlemmer.

Se den nationale behandlingsvejledning (NBV) for primær- og sekundær binyrebarkinsufficiens publiceret af Dansk Endokrinologisk Selskab her.

Nordisk spørgeskemaundersøgelse
om binyrebarksvigt.
Se hele undersøgelsen her.

Nordic questionnaire
on Adrenal insufficiency.
See survey here.

 

 

 

 

 


© 2017 Addison Foreningen i Danmark - Grenåvej 664G - 8541 Skødstrup - e-mail: mail@addison.dk - Medlem af Sjældne Diagnoser