Diverse artikler

Download artikel

Forslag
til
Lov om udlodning af overskud fra lotteri
Kapitel 1
Lovens formål og anvendelsesområde
§ 1. Formålet med loven er at fastsætte bestemmelser om udlodning af overskud fra Danske Spil A/S af spil på lotteri samt udbytte fra det Danske Klasselotteriet A/S til gavn for bl.a. det frie foreningsliv, herunder idræt, kultur, friluftsliv og andre almennyttige formål mv.
§ 2. I denne lov forstås ved:
1) Udlodningsbeløb: Det samlede beløb, der udloddes i medfør af loven. Beløbet fastsættes årligt.
2) Udlodningsmidler: Midler der uddeles i medfør af denne lov.
3) Overskud fra Danske Spil: Det overskud fra Danske Spil A/S, der fremkommer ved udbud af lotteri her i landet i medfør af § 6 i lov om spil.
4) Udbytte fra Klasselotteriet: Udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S, der udbyder klasselotteri i medfør af § 8 i lov om spil.
5) Udlodningsloftet: Et beregningsteknisk begreb, der anvendes til at fastsætte udligningsbeløbet.
6) Udligningsbeløbet: Det beløb, som staten tilfører det samlede udlodningsbeløb, hvis overskud og udbytte er mindre end udlodningsloftet eller det beløb som tilfalder staten, hvis overskud og udbytte samlet overstiger udlodningsloftet.
7) Forbrugerprisindekset: Forbrugerprinsindekset som det fremgår af den til enhver tid nyeste udgave af Økonomisk Redegørelse.

 

 

Download for  at læse mere


© 2018 Addison Foreningen i Danmark - Persondatapolitik (GDPR) - e-mail: mail@addison.dk - Medlem af Sjældne Diagnoser