ORDINÆR GENERALFORSAMLING

--------- AFHOLDT ----------

        Tid:        Lørdag den 23. marts 2019, kl. 12.00 - ca. 17.00.

        Sted:      Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense

 

 

        Dagens program:

         Kl. 12.00       Frokostbuffet incl. 1 øl eller vand

         Kl. 13.00       Generalforsamling

         Kl. 14.00       Kaffepause

         Kl. 15.00       Overlæge Ellen Grodum, Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus *)

                                 Ernæringsekspert Mia Damhus fra Center for Ernæring og Terapi 

 

*)Læge Ellen Grodum har desværre måttet melde afbud pga sygdom. I stedet vil ernæringsekspert Mia Damhus fra Center for Ernæring og Terapi holde et interessant foredrag om ”Kost, hormoner og balance”

Se www.miadamhus.dk

 

 

Det er gratis at deltage i arrangenmentet grundet foreningens gode regnskab.

Husk, tilmelding til generalforsamlingsarrangementet skal ske senest den 13. marts af hensyn til bestilling af frokost. 

Man må gerne tage en pårørende med.