04-08-2021 HUSK Jubilæum Addison foreningen i Danmark 25 år!


Læs mere her. Tilmelding aktiv her (kræver login).

 

 

20-03-2021 NY VACCINATIONSSTRATEGI


Netop som de sidste drøftelser var i gang med Dansk Endokrinologisk Selskab om at anbefale addisonpatienter placeret i gruppe 10, har sundhedsmyndighederne nu ændret fuldstændig på vaccinationsstrategien, så de tidligere grupper 10, 11 og 12 slås sammen og vaccinationsrækkefølgen nu udelukkende bliver aldersrelateret. Addison Foreningen kan kun beklage denne beslutning.

Se her for detaljeret notat herom og her for ny vaccinationsplan.

Bestyrelsen

   Addison Foreningen i Danmark

 

 

27-02-2021 Sjældnedagen 2021


læs mere her.

 

08-01-2021 Addison patienter og vaccination mod COVID-19


Iflg. Sundhedsstyrelsens retningslinjer er addisonpatienter som udgangspunkt IKKE inkluderet i gruppen af personer i særligt øget risiko, der står øverst på prioriteringslisten for vaccination mod Covid-19. Dette bliver bekræftet af Dansk Endokrinologisk Selskab (DES). Vaccineprioriteringen følger de kriterier, der blev opstillet sidste år for patienter i "øget risiko" af Sundhedsstyrelsen.

DES var involveret i det arbejde og har været med til at give inputs ud fra den viden, der forelå/foreligger. Hvis man som addisonpatient har tungtvejende underliggende sygdom(me) foruden Addison (fx vanskelig diabetes, svær overvægt, immundefekt), kan man tale med sin læge om det.

Der udarbejdes løbende materiale til praktiserende læger og sygehuslæger, med henblik på at klæde dem bedre på til at rådgive specifikke patientgrupper. 

Sundhedsstyrelsen har udsendt et brev til regionerne om prioritering af vaccination, som giver en meget dybdegående information. 

Der er rigtig mange patientgrupper, som føler sig overset eller forbigået og mener, de burde komme først i køen, så det er vanskeligt at prioritere. Se hertil artikel i Kristeligt Dagblad

Ud fra det foreliggende materiale og de udstukne retningslinjer er det bedste råd lige nu at blive ved at agere som hidtil:

  • isolere sig mest muligt, holde afstand, holde god hygiejne og fremfor alt prøve at holde modet oppe et lille stykke tid endnu.
  • MEN HOLD ØJE MED E-BOKSEN.

Pas på jer selv og hinanden!

Bedste hilsner

  Bestyrelsen

 

 

22-12-2020 GLÆDELIG JUL


På trods af coronasituationen, som stadig har et fast greb i os alle, ønsker bestyrelsen for alle medlemmer og deres familier, at de vil kunne holde en GLÆDELIG OG FREDFYLDT JUL.

Samtidig ønsker vi, at det lys for enden af tunnelen, som vi netop nu kan skimte gennem den længe ventede vaccine, vil skinne i lys lue i 2021, så vi alle kan få et GODT NYTÅR.

 
 
 
 

 

1-8-05-2020 - Generalforsamling


Lørdag den 16. maj blev Addison Foreningens generalforsamling afholdt – digitalt, tvunget af omstændighederne.

Alle medlemmer havde i god tid forinden dels modtaget materiale pr. mail eller post dels kunnet downloade det fra hjemmesiden sammen med en stemmeseddel. Den digitale generalforsamling blev fulgt af 20 medlemmer og de blev guidet gennem dagsordenen af dirigent Bjarne Rasmussen. Regnskab, budget og bestyrelsesberetning blev gennemgået, Heidi Demant Helander blev indvalgt i bestyrelsen, Lisbeth Hansen blev valgt ind som suppleant og revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt som revisor. Der var ikke indkommet nogen forslag. Under Eventuelt drøftedes spørgsmål, som deltagerne havde skrevet i chatten under mødet. 31 medlemmer havde brugt deres stemmeret og returneret stemmesedlen udfyldt. Alle punkter på dagsordenen blev enstemmigt godkendt. Der vil snarest blive udsendt et udførligt referat.

 

27-04-2020 CORONA VIRUS / COVID-19 / Hvad kan jeg selv gøre?


Læs  Addisonsforeningens vejledning her.

 

 

02-04-2020 CORONA VIRUS / COVID-19 / FAKTA ARK fra Sjældne diagnoser


Sjældne Diagnosers hjemmeside findes en række diagnosespecifikke retningslinjer som nogle af de diagnosespecifikke foreninger har lavet i samarbejde med fagpersoner. Siden holdes opdateret.

Læs også mere på dette fakta ark.

 

 

26-03-2020 CORONA VIRUS / COVID-19 / ADDISONS SYGDOM


Alle er ængstelige og bekymrede over, om de nu gør det rigtige i den nuværende krisesituation, ikke mindst addisonpatienter.

Vi har derfor talt med vores læger, om vi kunne få nogle entydige råd og vejledninger til specielt addisonpatienter.

(N.B. opdateret den 2. April 2020) Læs her.

 

 

21-03-2020 Jubilæumsarrangementet den 25.-26. april 2020 


Grundet den nuværende alvorlige Coronavirus situation i Danmark har vi besluttet at aflyse jubilæumsarrangementet den 25.-26. april 2020 og i stedet udsætte fejringen af foreningens 25års jubilæum til et senere tidspunkt.Læs den fulde meddelelses fra bestyrelsen.

 

 

12-03-2020 CORONA VIRUS / COVID19


Foreningen er i løbende kontakt med vores endokrinologer i denne helt specielle situation, som vi
følger nøje.
I forhold til addisonpatienter har lægerne ikke specielle anvisninger. Man kan kun henstille til, at
man som addisonpatient EKSTRA NØJE overholder Sundhedsstyrelsens officielle råd om god
håndhygiejne og om at holde sig på afstand af andre mennesker i det offentlige rum. Læs mere her.

 

 

01-03-2020 Jubilæumsweekend


er åben for tilmelding, vi glæde os til at se så mange af jer som muligt!

 

 

26-11-2019 Medlemsblad nr. 78


 

Hold øje med postkassen, medlemsblad med invitation til JUBILÆUM.

 

20-01-2020 Sjældne-dagen


Sjældne-dagen er en international opmærksomhedsdag for sjældne sygdomme og handicap. I Danmark
markeres Sjældne-dagen ved et nationalt event i Aarhus d. 29. februar i Turbinehallen fra 12.45-17.00.
Og med workshop og reception i Handicaporganisationernes Hus d. 28. februar fra kl. 16-17.
Alle er velkomne, men man skal dog tilmelde sig.
Se alt om Sjældne-dagen på vedhæftede fra Sjældne Diagnoser, eller klik ind på
Sjældne Diagnosers hjemmeside om sjældne-dagen. Tilmelding og spørgsmål på mail@sjaeldnediagnoser.dk.

 

Addison Foreningen i Danmark vil gerne være med til at markere Sjældne-dagen. Men
desværre har vi et meget vigtigt bestyrelsesmøde netop de to dage, så vi håber, at et
eller flere af vores medlemmer vil træde i bestyrelsens sted og repræsentere
foreningen ved de to begivenheder i hhv. København og Aarhus som en slags ambassadør.

 

Henvend dig til Jette, hvis du har lyst til at blive ambassadør for foreningen, så taler vi
om, hvordan vi bedst kan arrangere det.

 

26-11-2019 Medlemsblad nr. 77


 

26-11-2019 Slideshows fra medlemsmøde i Aarhus og Valby.


Aarhus

Valby

 

06-10-2019 Dato for medlemsmøde i Valby lægger fast.


Læs mere her og sæt datoen i kalenderen. Vi glæder os til at se dig.

 

06-10-2019 Aktivitet i Sjældne Diagnoser


Fortæl Dig Fri

I forbindelse med en større bevilling fra Sundhedsministeriet har Sjældne Diagnoser fået mulighed for at afprøve forskellige aktiviteter. En af dem er fortællefællesskaber under titlen ”Fortæl Dig Fri”. Teolog Jeanne Gravfort, der er ekspert i Helpline, er gruppeleder. Man kører i første omgang fire forløb for fire-fem deltagere. De første forløb er målrettet voksne med en sjælden diagnose. Senere kommer der også et forløb for pårørende. Første forløb starter i København ultimo oktober

Læs mere på hjemmesiden: https://sjaeldnediagnoser.dk/fortael-dig-fri/

 

 

06-09-2019 Medlemsmøde i Aarhus - tilmelding muligt


Læs mere her.

 

 

26-06-2019 VEDERLAGSFRI MEDICIN TIL ALLE ADDISONPATIENTER


ALLE addisonpatienter, også dem med Primær Addison, kan nu iflg. ny forordning af 4. juni få udleveret deres addison-medicin gratis fra det hospital, hvor de går til kontrol.

Se https://www.regioner.dk/media/11508/principnotat-vederlagsfri-medicin-juni-2019.pdf  og https://www.regioner.dk/media/11509/vederlagsfri-liste-juni-2019.pdf - (tabel side 5).

Kontakt din endokrinolog for yderligere information.

 

12-06-2019 Medlemsblad nr 76


Bladet er på vej – med en overraskelse indeni!

 

 

12-06-2019 Infografiks om de to binyrelidelser og Solu-Cortef instruktioner - print selv. B12 mangel artikel


  

(Tryk på billedet for at se dem.)

+

Instruktioner til selvinjektion af Solu-Cortef.

+

Artikel om B12 mangel.

+

Europæisk konsensus-stressskema.

 

 

11-05-2019 Foredrag fra Generalforsamlingen


Så er vi klar med ernæringsekspert Mia Damhus’ præsentationer (kræver login).

 


10-04-2019 CUSHING dag.


Den 8. April var CUSHING dag, hvor der gøres opmærksom på Cushing sygdommen over hele Europa. I den anledning har HRA-Pharma produceret en lille film sammen med en norsk Cushing patient, som havde Cushing i 14 år, inden hun blev diagnosticeret. Det er vigtigt at få en diagnose og den rigtige behandling så hurtigt som muligt, og denne film er lavet for at hjælpe med at skabe opmærksomhed.

 

 

 

06-03-2019 Foredrag på generalforsamlingen


Læge Ellen Grodum har desværre måttet melde afbud pga sygdom. I stedet vil ernæringsekspert Mia Damhus fra Center for Ernæring og Terapi holde et interessant foredrag om ”Kost, hormoner og balance” Se www.miadamhus.dk

 

 

03-03-2019 MAGASINET - UNIK


På Sjældne-dagen i år udgives magasinet UNIK, som en redaktionsgruppe på tre læger og to patientrepræsentanter står bag – Genzyme har betalt omkostningerne. Der er otte sjældne fortællinger og en række informationer i magasinet. 

 Hent magasinet her

 

 

 

 

18-02-2019 HUSK Rare disease day den 28/2-2019


 

 

27-01-2019 MAGISTRELT FREMSTILLEDE HYDROKORTISON TABLETTER


Bestyrelsen har forfattet om gældende regler om ovenstående enme, læs mere her.

 

 

15-01-2019 Dato for general forsamling er offentliggjort 


Sæt kryds i kalenderen, se mere her.

 

 

5-1-2019 Lægefordrag med Jørgen Hangaard og Jakob Dal er tilgængelige.


Jakob Dal

Jørgen Hangaard

 

 

5-1-2019 Lægebrev kan hentes under Råd og vejledning


Hent det her.

 

 

5-1-2019 Medlemsblad nr 75.


Hent det her.

 

 

9-9-2018 Husk vaccination mod influenza!


Har du en kronisk sygdom, kan du få vaccinationen gratis fra den 1. oktober og året ud.  Læs mere her.

 

 

3-9-2018 Medlemsmøder - Aalborg og Valby


Året medlemsmøder er offentliggjorte, tilmelding er åbn.

 

 

29-7-2018 Bisidder


Sjældne Diagnoser har fået midler fra TrygFonden til at køre et treårigt Bisidder-projekt. Ambitionen er at bisidderne starter op mandag d. 1. oktober 2018.
Der går to vigtige aktiviteter forud for opstarten:

  • Landsdelsmøder hvor Sjældne Diagnoser først og fremmest fortæller om Bisidder-projektet men også benytter anledningen til at fortælle om Sjældne Diagnoser som
  • Bisidder-uddannelse d. 15. – 16. september på Brogaarden i Strib ved Middelfart

Rikke fra vores bestyrelse har allerede meldt sig. Men hvis nogle af vores medlemmer har kompetencerne og lysten til at være bisiddere enten i det korps, som forankres i Sjældne Diagnoser eller direkte i vores forening, så meld jer direkte til Sjældne Diagnoser (se invitation). Der skal være et korps af ca. 10 bisiddere (to i hver region), som sjældne borgere får tildelt gennem Helpline – derudover satser vi på 10 bisiddere, som fungerer direkte i de respektive foreninger.

 

 

2-7-2018 Addison awareness movie


Please see the attached just-released film notification “The Last Remaining Light,” produced and directed by Martin Wallgren and co-produced by Addisonian and Team Addison bicyclist Martin Norrman (Martin Norrman also founded the non-profit Swedish Addison’s Association https://www.addisongruppen.se). 

THE LAST REMAINING LIGHT from Martin Wallgren on Vimeo.

 

 

27-05-2018 Persondata


Addison foreningen i Danmark skal også overholde EU's GDPR og det arbejder vi på, læs mere her.

 

 

02-05-2018 Spørgeskema fra Danske Patienter


Danske Patienter er i gang med at undersøge, om der tages højde for det hele menneske i behandlingen – herunder behandlingsforløb, sammenhæng med resten af livet, følgesygdomme, den mentale sundhed og udveksling af sundhedsinformation mellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet. Undersøgelsen skal bl.a. bruges til Danske Patienters arrangement på Folkemødet 2018, hvor temaet er en helhedsorienteret og personlig behandling.

Hvis du har lyst til at deltage i denne spørgeskemaundersøgelse, så er linket: https://survey.enalyzer.com/?pid=mabemaf8.

Deadline for undersøgelsen er 7. maj 2018.

 

 

02-05-2018 Mini dokumentar


 Se filmen 'At leve med Addison' på vores egen side eller på vores internationale side.

 

 

 

 

 

01-03-2018 Mediaplanet artikel om Addisons sygdom


I anledning af SJÆLDNE DAGEN 2018 er der med Jyllands-Posten et indstik om sjældne sygdomme.
Addison Foreningen er med i indstikket med en artikel og en patienthistorie om Addisons sygdom.
Læs artiklen og læs Betinas historie her.

 

 

 

 

 

06-02-2018 SOS ADDISON APP er nu også at finde i den dansk version of Apples App store


Ser i iTunes eller her.

 

 

17-01-2018 Sjældne-dagen 2018


I den lidt mere muntre ende er det en glæde at kunne fortælle, at Aarhusianerne også i år holder Sjældne-dagsfanen højt – det er Kis, Hanne og Sonja, som arrangerer et flot arrangement d. 25. februar kl. 13 – 16 på Tangen i Aarhus – se mere på Facebook. Der er 100 pladser og mange er allerede solgt – det koster 30 kr. at være med. Og man skal tilmelde sig og betale på forhånd. Spred gerne budskabet – vi gør det samme på Sjældne-dagens Facebook-side, som vi aktiverer pr. 1. februar.

 

 

17-01-2018 Dato for GENERALFORSAMLINGEN Lørdag den 7. april 2018, kl. 11.00


Elektronisk tilmelding her.

 

 

06-11-2017 SOS Addison APP lanceret


Vores app er nu tilgængelig i de danske appstores, se mere her sos-addison.dk.

 

 

 

 

 

13-10-2017 Fuldmagt Akutberedskabet Region H


Bor man i Region H kan man, på sit CPR nummer, få registeret diagnosen Addisons sygdom i Akutberedskabets system.

Læs mere her og udfyld fuldmagten. 

 

 

13-10-2017 FLORINEF


Aspen Nordic melder at Florinef kan købes på danske apoteker igen.

 

 

5-10-2017 Forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri og Addison foreningens høringssvar.


Find dem begge i 'Diverse artikler' arkivet

 

 

27-09-2017 Florinef i restordre


Det viser sig, at problemerne med Florinef desværre ikke er overstået helt endnu.
Leverancen, som skulle være her i landet 25. september og være distribueret til apotekerne knap en uge efter, er blevet forsinket fra produktionen.
Vi har talt med medicinalfirmaet ASPEN, som beklager denne uholdbare situation. De kan selv ikke forstå, hvordan det kan ske, og der er diskussioner på allerhøjeste plan.
For at afhjælpe de patienter, der er i allerstørst nød, har man aftalt med firmaet NOMECO, som stadig har nogle pakninger på lager, at de vil udlevere disse til de apoteker, der beder om det (også selvom NOMECO ikke er det individuelle apoteks normale leverandør).

Hvis du derfor er i desperat mangel af FLORINEF, skal du gøre et af følgende:

  • Gå til dit apotek og bed dem om at få Florinef hjem fra NOMECO. Hvis de siger, det ikke kan lade sig gøre, skal du være insisterende og sige, at der er lavet en speciel aftale herom.
  • Gå til din hospitalslæge. Han kan hjælpe dig til nogle salttabletter og måske til nogle Florinef tabletter, der oprindeligt er lavet til børn
  • Henvend dig med en dansk recept til et udenlandsk online-apotek i f.eks. https://m.europa-apotheek.com/astonin-h-tabletten-1384735.html (i Tyskland hedder Florinef-tabletten Astonin)
  • Henvend dig fysisk til et apotek i Sverige eller Tyskland
  • Hvis du er i tvivl om noget, henvend dig altid til din læge, som vil hjælpe dig videre
  • Iflg. Medicinalfirmaet ASPEN skulle den bestilte sending af Florinef være i Danmark medio oktober.

Lad os håbe, det holder stik denne gang.

Bestyrelsen
Addison Foreningen i Danmark

 

 

 

27-09-2017 Mærkning af apoteker der lovligt sælger medicin på nettet


Hjemmesider i EU-/EØS med lovligt onlinesalg af lægemidler til offentligheden skal fra den 1. juli 2015 indeholde et nyt logo. Det gælder både apoteker og godkendte detailforhandlere. Læs mere hos Lægemiddelstyrelsen.

 

 

14-09-2017 FLORINEF restordre


Efter at have opdaget, at der efter 28. august stadig ikke er Florinef på apotekerne, har vi sammen med læger på OUH undersøgt sagen hos medicinalfirmaet ASPEN. ASPEN fik den 28.08. leveret Florinef, men alt for lidt, så det lille lager blev revet væk. Pga komplicerede leveringssystemer kan ny forsyning ikke distribueres før om to uger. Man har lovet, at der denne gang vil være nok til alle, og ny forsyning af Florinef er bekræftet til levering den 25. september. Florinef er således planlagt til at være på alle apoteker igen i begyndelsen af oktober.

Man beklager denne uheldige situation og forsikrer, at man vil gøre alt for, den ikke vil opstå igen. 

Anbefaling fra Odense Universitetshospital i den mellemliggende periode: De enkelte patienter må i samråd med deres behandlende læger behandles med T. NaCl á 250 mg i relevante doser.

 

 

21-08-2017 Efterårets medlemsmøder er nu åbne for tilmeldinger


Valby og i Vejle.

 

 

18-08-2017 FLORINEF i restordre


Der har pga nogle specielle leveringsprocedurer været en forstyrrelse i leverancen, således at Florinef i et stykke tid har været i restordre.
Vi har talt med leverandøren ASPEN, som fortæller at Florinef nu er på vej og vil være på apotekernes hylder igen den 28. august.

Hør derfor ikke på apotekernes mange forskellige forklaringer om, at Florinef er helt udgået eller at der er parallelimport fra f.eks. Orifarm eller Paranova. 
Hvis du er i desperat akut mangel, anbefaler vi, at du henvende dig til din læge og får at vide hvad du skal gøre i dagene, indtil du igen kan få Florinef den 28. august.

 

 

05-07-2017 Det blå EU-sygesikringskort giver ikke fuld dækning


EU-sygesikringskortet er gyldigt i store dele af Europa, men dækningen kan være meget begrænset. Du skal være opmærksom for at undgå store regninger.

Ser her hvordan det blå sygesikringskort dækker 

 

 

21/6-2017 Jyllands Posten om Sjældne Sygdomme


Artikel om Addison i annoncetillæg i Jyllands Posten den 13/6-2017, interview med Marianne Andersen, læs mere her.

 

 

1/6-2017 ECE 2017 -  endokrinologiske lægekonference.


Under den netop overståede endokrinologiske lægekonference ECE 2017 havde vi sammen med vores partner AdrenalNET en stand, hvor vi præsenterede alle vores produkter. Standen blev byggget op lørdag formiddag.
Søndag, mandag og tirsdag havde vi et overvældende antal besøg af endokrinologer fra hele verden, som alle var overraskede og meget interesserede i det omfangsrige patientinformationsmateriale vi har. Der blev knyttet mange kontakter, som vi nu efterfølgende skal pleje, og vi er sikre på at vores krisekort herefter vil blive optaget i endnu flere lande end de langt over tyve lande, der allerede bruger kortet.

 

 

 

15/5-2017 Unge spørgeskema rundsendt


I bestyrelsens arbejde med at gøre foreningen aktuel og relevant for unge, så har vi rundsendt et spørgeskema til alle fra årgang 1987 og frem. Har du spørgsmål, eller hvis du er i målgruppen men ikke har modtaget noget, så skriv til ung@addison.dk.

 


22/5-2017 Blad nr 70 er udkommet


 

 

24/4-2017 Hydrokortison “Orion” 10 mg tabletter er i restordre


Orion Pharma oplyser at 100 stk. Hydrokortison Orion 10 mg i blisterpakning er kommet til landet i dag. i løbet af et par dage er de distribueret til apotekerne.
Det har hele tiden været muligt at få udleveret 30 stk. pakninger Hydrokortison Orion 10 mg.
 

 

11/2 Sjældne-Dag Officielle Video 2017


 

 

 

2/11-2016 Hydrokortison Orion 10 mg tabletter kan deles i to 5 mg doser


Indlægssedlen for Hydrokortison Orion 10 mg tabletter er for nylig ændret så det blandt andet fremgår at tabletten ved hjælp af delekærven kan deles i to lige store doser. Her kan du kan se den nye indlægsseddel.

Der vil dog være pakninger med Hydrokortison Orion 10 mg på markedet et godt stykke tid endnu, som indeholder den tidligere version af indlægssedlen, hvor der blandt andet står, at formålet med delekærven er ikke at kunne brække tabletten over.
Hvis man får udleveret en sådan pakning, der indeholder den tidligere version af indlægssedlen kan man derfor måske komme i tvivl om man kan være sikker på at doseringen er halveret hvis man deler tabletten.
Orion Pharma har oplyst, at uanset hvad der står på indlægssedlen i den pakning man har fået udleveret, så kan Hydrokortison Orion 10 mg altid deles i to lige store doser (5 mg + 5 mg). Der er således ingen grund til bekymring for den rette dosering uanset hvilken pakning man har fået udleveret. Den ændring der er foretaget vedrørende produktet angår alene indlægssedlens tekst og man har således hele tiden kunnet dele tabletten i to lige store doser også før ændringen af indlægssedlen.

 

3/10-2016 HELPLINE ÅBNER 3. OKTOBER


Ring eller skriv til en rådgiver i Sjældne Diagnoser

Sjældne Diagnosers Helpline er et gratis tilbud om information, støtte og vejledning til alle, der er berørt af sjælden sygdom. Rådgiverne er professionelle og frivillige, der har stor erfaring med at vejlede patienter og pårørende om at leve med sjælden sygdom og handicap.

Man kan henvende sig til Helpline via e-mail eller telefon:

E-mail: helpline@sjaeldnediagnoser.dk
Telefon: 3314 0010, mandag – torsdag kl. 10 – 14, onsdag helt til kl. 20

Læs mere på www.sjaeldnediagnoser.dk/helpline

 

 

21/8-2016 ANIMATIONSFILM OM HYDROKORTISONBEHANDLING TIL VOKSNE


Endokrinologisk afdeling M på Odense Universitetshospital har fået udarbejdet en kort animationsfilm om hydrokortisonbehandling til voksne.

Den kan findes i hospitalets app Mit Forløb, men også på YouTube.

 

 

 

21/8-2016 10 mg HYDROKORTISON TABLETTER MED TILSKUD

5 mg HYDROKORTISON MAGISTRELT FREMSTILLEDE TABLETTER KRÆVER NU SÆRLIG TILLADELSE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrokortison "Orion" tabletter på 10 mg er nu markedsført med delekærv og får generelt tilskud fra den 12. september 2016. 10 mg tabletterne kan herefter fås på lige fod med Takeda 20 mg hydrokortison tabletter.

Derimod skal der fremover særlig tilladelse til fra Lægemiddelstyrelsen for at ordinere de magistrelt fremstillede 5 mg tabletter, da lægen nu kan ordinere 1/2 "Orion" tablet = 5 mg.

 

 

 

21/8-2016 PLENADREN


For de addisonpatienter, der har fået ordineret Plenadren, har SHIRE lavet en lille introduktions-/instruktionsvideo om brugen heraf.

Filmen kan ses på www.medicininstruktion.dk under binyrebarkfunktion.

 

 

 

4/6-2016  Fælles europæiske binyre hjemmeside nu også på dansk


Addison Foreningen i Danmark er blevet partner i AdrenalNET, en europæisk digital platform med al information om binyresygdomme. Se adrenals.eu.

 

 

 

 

 

 

27/5-2016 Nordiske spørgeskemaundersøgelse - Binyrebarksvigt

27/5-2016 Nordic questionaire - Adrenal insufficiency


Er offentligt tilgængelig. - Download availble

  

 

 

18/5-2016 Senest medlemsblad er udsendt

 

 

 

10/5-2016 Binyre posters - Se vores flotte nye posters.


 

 

 

10/5-2016 National behandlingsvejledning for Primær- og sekundær binyrebarkinsufficines


Dansk endokrinologisk selskab har publiceret den på http://www.endocrinology.dk/.

 

 

Det europæiske krisekort er sendt ud til foreningens medlemmer, og information herom er på vej til landets sygehuse. Hospitalerne kan rekvirere kortene her


 

 

Info bog - LEV GODT MED ADDISON


Det er med stolthed, vi kan præsentere vores nye info bog, læs her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animationsfilm.


Sammen med den hollandske addisonforening NVCAP har Addison Foreningen i Danmark fået lavet nogle animationsfilm om, hvad en addisonkrise er, hvordan man bruger SoluCortef og hvad man som pårørende skal gøre. Se dem her.

 

 

EURADRENAL CONSENSUS STATEMENT - AFSLUTTENDE RAPPORT


Førende endokrinologer i Europa har i et 4-årigt forskningsprojekt, Euradrenal, forsket i sygdommen Morbus Addison. Resultaterne af deres studier er nedfældet i en konsensusrapport,

“Consensus statement on the diagnosis, treatment and follow-up of patients with primary adrenal insufficiency.” Læs hele rapporten her.

Rapporten indeholder også en konklusion på studierne og lægernes fælles anbefalinger for diagnose, behandling og opfølgning af addisonpatienter.

Disse vigtige anbefalinger har vi med hjælp fra overlæge Jørgen Hangaard fra Odense Universitetshospital fået oversat for foreningens medlemmer. De er nu at finde til fri download i medlemssektionen under 'Råd og Vejledning'.